Linda Osterman

Voor onze kinderen loopt een kapitaalverzekerng, ooit afgesloten door de grootouders. Willen deze beeindigen, kan echter alleen via de kantonrechter? Of afkopen met kosten. Wij zijn toch de wettelijke vertegnwoordigers van de kinderen, moet het dan via de kantonrechter. Geldt er een bepaald percentage voor de te betalen kosten voor afkoop?

Gevraagd door Linda Osterman 8 jaar geleden kapitaalverzekering


Simon
0
 
Waarschijnlijk hebben de grootouders destijds gekozen voor een constructie, waarbij zij zelf als 2-de of 3-de begunstigde op de polis staan en deze begunstiging als zodanig aanvaard.

Daarmee wordt formeel de weg geblokkeerd, dat gedurende de looptijd van de kapitaalverzekering een andere begunstigde (het kleinkind in dit geval of u als diens wettelijk vertegenwoordiger) ook maar iets met die polis kan ondernemen zonder daarin die aanvaarde begunstigde (de grootouders) te betrekken.

Deze constructie zal gekozen zijn om te kunnen schenken aan de kleinkinderen, zonder dat die kleinkinderen daadwerkelijk over het op te bouwen vermogen kunnen beschikken eerder dan de einddatum van de polis.

Wat de eventuele afkoopkosten zijn? Geen idee. Afkoopwaarde opvragen bij uw
kapitaalverzekeraar en u weet het.

door Simon 8 jaar geleden

Beantwoord deze vraag

Voor onze kinderen loopt een kapitaalverzekerng, ooit afgesloten door de grootouders. Willen deze beeindigen, kan echter alleen via de kantonrechter? Of afkopen met kosten. Wij zijn toch de wettelijke vertegnwoordigers van de kinderen, moet het dan via de kantonrechter. Geldt er een bepaald percentage voor de te betalen kosten voor afkoop?

0 fouten gevonden:

 
0
 
 

Help

Zeker.com Antwoorden
Please feel free to leave us your question.