KASSAvraag: Ik heb een inboedelverzekering voor ons huis in het buitenland bij de Interpolis en betaal premie aan de Interpolis. Na een roofoverval in ons huis waarbij geschoten is bleek dat de Interpolis de verzekering had ondergebracht bij CA Seguros, die nu heel moeilijk doet over het uitbetalen van de schade.Ze vragen om een gedetailleerde document met een opsomming van alle artikelen die gestolen zijn of schade hebben. De recherche heeft ons een officieel document met stempels en zegels ver

Gevraagd door  8 jaar geleden inboedelverzekering interpolis


Frans Den Oudsten
0
 
Hans, zou het niet als volgt kunnen zijn?Ik weet uit mijn verleden dat Rabobank een bank is die ook werkt als tussenpersoon en als zodanig de polissen veelal onder brengt bij Interpolis. Nu krijgt Interpolis als Nederlandse verzekeraar een schadeclaim die in Spanje plaats vindt. Hier in Nederland spreken ze de taal niet, ze kennen het Spaanse Recht niet en een Nederlands expertisebureau effe naar Spanje sturen is ook een goed recept voor mislukking. Met andere woorden: Misschien kunnen ze beter een Spaanse verzekeraar inschakelen om de schade te regelen. Ik weet van het bestaan van zulke Internationale afspraken. Maar dat had dan wel gecomuniceerd moeten worden naar de verzekerde toe. De mogelijkheid dat de polis in zijn geheel bij Seguros is ondergebracht sluit ik eigenlijk uit. Verzekerde had dan een Spaanstalige polis gekregen en dat is natuurlijk onzin als je de polis bij Interpolis aanvraagt. Op Kassa zelf schrijft de klager (want ik begrijp nu dat de ruimte hier te kort was) dat Interpolis hem nu verwijst naar Seguros voor antwoorden en dat kan natuurlijk helemaal niet, althans niet als Interpolis een contract heeft gesloten met die verzekerde. Nog sterker, Interpolis zal de Spaanse verzoeken moeten vertalen en aan verzekerde moeten voorleggen. Ik stel nog de vraag of verzekerde een rechtsbijstandspolis heeft. Die kan de zaak dan ook overhevelen naar een Spaanse Rechtsbijstandsverzekeraar of advocaat die de zaak dan fijn samen kunnen uitvechten. Als die Rechtsbijstandpolis ook bij Interpolis loopt zal dat ook wel moeten want Interpolis voert zijn eigen Rechtsbijstandspolissen.Dat verzekerde zelf 3 X zelf naar Spanje op en neer moet om zijn schade te regelen lijkt me wat onpraktisch.

door Frans Den Oudst...  8 jaar geleden

Simon
0
 
Dat ligt aan het contract, wie is uw contractspartner en wat zeggen de van toepassing zijnde voorwaarden daarover (bij definities staat vaak weergegeven wie de verzekeraar in kwestie is).Als je wil (en als het mogelijk is) kun je eventueel documenten aan me mailen, zodat ik inhoudelijk kan oordelen wie nu feitelijk de zaak met u dient af te handelen.Het lijkt er overigens op, dat Interpolis in deze optreedt als intermediair (dus in die zin geen contractspartner). Dan mag je evengoed wel ondersteuning van Interpolis verwachten (meer in de rol van bemiddelaar/adviseur)."vroeger" kon je in Nederland bij een Nederlandse verzekeraar gewoon een aantal (particuliere) buitenlandse risico's verzekeren, maar daar is het nodige in veranderd het afgelopen decennium. Heb even niet paraat welke regels voor welke landen opgaan op dit moment.

door Simon 8 jaar geleden

0
 
.......de vraag was uiteindelijk, of niet Interpolis dit moet afwikkelen?

door  8 jaar geleden

Beantwoord deze vraag

KASSAvraag: Ik heb een inboedelverzekering voor ons huis in het buitenland bij de Interpolis en betaal premie aan de Interpolis. Na een roofoverval in ons huis waarbij geschoten is bleek dat de Interpolis de verzekering had ondergebracht bij CA Seguros, die nu heel moeilijk doet over het uitbetalen van de schade.Ze vragen om een gedetailleerde document met een opsomming van alle artikelen die gestolen zijn of schade hebben. De recherche heeft ons een officieel document met stempels en zegels ver

0 fouten gevonden:

 
0
 
 

Help

Zeker.com Antwoorden
Please feel free to leave us your question.