F.c.schouten

Waarom was de toename van het winstkapitaal van mijn kapitaalverzekering bij Nationale Nederlanden over 2012 zo extreem laag(slechts 0,7 promille van het verzekerd kapitaal)?

Gevraagd door F.c.schouten 6 jaar geleden kapitaalverzekering nationale-nederlanden


Nationale-nederlanden
0
 

Goedemiddag mijnheer of mevrouw Schouten,

Nationale-Nederlanden stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de uitkering van de winsttoekenning. Dit bedrag komt uit de bedrijfswinst (indien gerealiseerd) over het voorgaande jaar van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Dit bedrag is eventueel aangevuld met een extra bedrag uit een voorziening die in eerdere jaren is opgebouwd en die Nationale-Nederlanden onverplicht toevoegt aan de winstdeling om het winstdelingspercentage per verzekering op peil te houden.

Tot en met 2000 is het bedrag aan winstdeling gestegen. Sinds 2001 is een daling waarneembaar met een dieptepunt in 2008. Aan deze constateringen kunnen geen conclusies worden verbonden over de winstbijschrijving per polis. Deze hangt namelijk niet alleen af van de hoogte van het bedrag aan winstdeling, maar ook van het totale volume in de portefeuille van de winstdelende verzekeringen.

Bij de vaststelling van de winst wordt gekeken naar het nettorendement. Dit is de optelsom van het winstdelingpercentage, vermeerderd met het gegarandeerde rendement (3% of 4%) in de polis. Verder zijn het gemiddeld historisch en het eigen voorbeeld percentage bekend. De percentages zijn gemiddelden van het winstdelingspercentage uit het betreffende jaar plus de negentien daaraan voorafgaande jaren. Hiermee kunnen in de winstbrief de voorbeeldkapitalen op de einddatum van de verzekering worden opgegeven. Dit percentage vertoont een dalende tendens aangezien de huidige jaarpercentages lager zijn dan in de jaren daarvoor. Het eigen voorbeeldpercentage wordt gehanteerd om ook een minder rooskleurig scenario te schetsen. Deze term is sinds 2010 in gebruik genomen, voorheen is de term gemiddeld historisch na afslag gehanteerd.

Het beschikbare bedrag voor winstdeling is in de afgelopen jaren gedaald. Wij verwachten dat ook in de komende jaren slechts een beperkt bedrag voor winstdeling beschikbaar zal zijn. Dit wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen op de financiƫle markten en de rentestand. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van het totale bedrag op de einddatum van uw verzekering.

Tot slot attendeer ik u op onze website. In ons jaarverslag 2012 staan namelijk de richtlijnen voor de winstdeling. Ik geef u graag het adres op van onze website, waar u het jaarverslag kunt terugvinden. Dit is https://www.nn.nl/Over-NN/Jaarverslagen.htm

Heeft u na het lezen van dit bericht hulp nodig bij het maken van een keuze of wellicht advies nodig? Uw verzekeringsadviseur is u graag van dienst.  

Hartelijke groet,


Brigitte
Webcare
Nationale-Nederlanden

door Nationale-neder...  6 jaar geleden

Simon
0
 
Tja, stel de vraag aan de bron, Nationale Nederlanden. Die kunnen u vast wel uitleggen hoe hun winstdelingssysteem werkt en waarom dat over 2012 tot een dergelijk (laag) resultaat heeft geleid.

door Simon 6 jaar geleden

Beantwoord deze vraag

Waarom was de toename van het winstkapitaal van mijn kapitaalverzekering bij Nationale Nederlanden over 2012 zo extreem laag(slechts 0,7 promille van het verzekerd kapitaal)?

0 fouten gevonden:

 
0
 
 

Help

Zeker.com Antwoorden
Please feel free to leave us your question.