Hanssen

Ik woon officieel in Frankrijk en mijn vrouw in Nederland. Ik koop een motor van een vriend in Nederland. Het gaat om een ouder model motor en ik kan niet de juiste papieren bij elkaar krijgen om hem in Frankrijk in te voeren (of hij moet als een nieuw type motor ingevoerd worden wat heel kostbaar is). De motor kan op naam van mijn vrouw komen (neem ik aan, al heeft ze het rijbewijs niet). Kan ik de motor dan verzekeren ?

Gevraagd door Hanssen 7 jaar geleden motorverzekering


Martijn Tromp
0
 
Elke verzekeraar stelt onderstaande vraag:
Regelmatige bestuurder (indien anders dan aanvrager) en Houder/eigenaar (indien anders dan aanvrager)
Naam en voorletters: Adres: Postcode en woonplaats:
Geboortedatum: Man Vrouw Beroep: Nationaliteit:

Niet nederlands ingezetenen worden doorgaans niet geaccepteerd. Bijkomend probleem is dat bijna alle verzekeraars een maximale termijn hebben gesteld dat een Nederlands verzekerd motorrijtuig in het buitenland mag zijn  (doorgaans 2/3 maanden)

Buiten dat heb je te maken met belastingproblemen met een dergelijke poging om een probleem op te lossen.

Dus in het kort:
motor dus niet kopen of gewoon legaal invoeren of in Frankrijk een motor kopen en daar verzekeren (makkelijkste oplossing)

– Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit
aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en
omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering
bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering.
– Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u
toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend
worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar vóórdat de verzekeraar u heeft
bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al
dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze
vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier

door Martijn Tromp 7 jaar geleden

Beantwoord deze vraag

Ik woon officieel in Frankrijk en mijn vrouw in Nederland. Ik koop een motor van een vriend in Nederland. Het gaat om een ouder model motor en ik kan niet de juiste papieren bij elkaar krijgen om hem in Frankrijk in te voeren (of hij moet als een nieuw type motor ingevoerd worden wat heel kostbaar is). De motor kan op naam van mijn vrouw komen (neem ik aan, al heeft ze het rijbewijs niet). Kan ik de motor dan verzekeren ?

0 fouten gevonden:

 
0
 
 

Help

Zeker.com Antwoorden
Please feel free to leave us your question.