Liz

Inboedelgarantverzekering; wat zijn de bijzondere voorwaarden W06106. Op polis staat vermeld; verzekerd bedrag; werkelijke nieuwwaarde met een maximum van 100.000 euro. Wordt er dan bij schade de nieuwwaarde uitgekeerd?

Gevraagd door Liz 5 jaar geleden inboedelverzekering centraal beheer achmea


Martijn Tromp
0
 
www.polisvoorwaardenonline.nl/docs/polisvoorwaarden/centraal

Staat keurig in de voorwaarden (zijn trouwens de extra-uitgebreide voorwaarden, persoonlijk zou ik kiezen voor allrisk W06107)
Nieuwwaarde tenzij dagwaarde lager dan 40% vd nieuwwaarde is dan dagwaarde.
(verder waarschijnlijk afschrijving op electronica)

Schadevaststelling
Artikel 7
7.1 Schade aan de inboedel wordt vastgesteld op basis van de nieuwwaarde. Voor de
hieronder genoemde inboedel zal de schade echter worden vastgesteld op basis van
de dagwaarde:
A. (snor)fietsen en bromfietsen;
b. Zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren;
c. Zaken waarvan de dagwaarde voor de gebeurtenis minder bedraagt dan 40%
van de nieuwwaarde;
d. Zaken die u bezit of gebruikt op basis van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld
gehuurde audiovisuele apparatuur en videobanden.
7.2 Inboedel die niet ouder is dan 12 maanden wordt, met uitzondering van 7.1 lid d.,
altijd vergoed op basis van de nieuwwaarde.
7.3 Voor de handels- en goederenvoorraad geldt dat de nieuwwaarde gelijk is aan de
inkoopwaarde.
7.4 Kunstvoorwerpen, antiquiteiten en verzamelingen zijn verzekerd op basis van de
marktwaarde. Hieronder wordt verstaan: De prijs die uitdrukking geeft aan de
waarde op de aankoopmarkt. Als de waarde voor de schade door deskundigen is
getaxeerd, zal de schade vastgesteld worden op de, in bedoelde voortaxatie, vastgestelde
waarde. Deze taxatie geldt gedurende een periode van maximaal 5 jaar,
te rekenen vanaf de datum van het taxatierapport. Na het verstrijken van deze
termijn zal deze getaxeerde waarde gelden als richtlijn. Als basis voor de vergoeding
wordt uitsluitend in aanmerking genomen de waarde van de voorwerpen
afzonderlijk, ongeacht eventueel waardeverlies uit hoofde van een manco in een
collectie, een paar, een stel, en dergelijke. Immateriƫle schade wordt niet in aanmerking
genomen. 
7.5 Voor zover de inboedel hersteld kan worden, staat het ons vrij de herstelkosten te
vergoeden, eventueel vermeerderd met een bedrag voor waardevermindering die
door de schade werd veroorzaakt en door de reparatie niet werd opgeheven. 
7.6 Verzekerd is maximaal het verzekerde bedrag dat op de polis staat vermeld.
Tot dit bedrag passen wij de onderverzekeringsregel niet toe.

door Martijn Tromp 4 jaar geleden

Centraal Beheer
0
 
Hoi Liz,

Met WO6106 wordt bedoelt: Inboedelverzekering op basis van de Extra Uitgebreide Dekking. Eigen schuld schades zoals bij de All-Risks Woongarantverzekering ( WO6107) vallen niet onder de verzekering.

Met werkelijke nieuwwaarde bedoelen wij de werkelijke aanschafwaarde. Dit is aantoonbaar door een aankoop bon te overleggen.

Groet,

Natasja van het Centraal Beheer Webcareteam
055 579 8000
webcare[@]centraalbeheer.nl

door Centraal Beheer 4 jaar geleden

Beantwoord deze vraag

Inboedelgarantverzekering; wat zijn de bijzondere voorwaarden W06106. Op polis staat vermeld; verzekerd bedrag; werkelijke nieuwwaarde met een maximum van 100.000 euro. Wordt er dan bij schade de nieuwwaarde uitgekeerd?

0 fouten gevonden:

 
0
 
 

Help

Zeker.com Antwoorden
Please feel free to leave us your question.